Akhramenka Yauheni

Veramchuk Yauhen

Hlova Aliaksandr

Zaitsau Artsiom

Novik Uladzislau

Savenka Ina

Tsishkou Raman

Shemetau Mikhail

Biadrytski Aliaksandr - coach