Men's Elimination Race

Rank BIB Rider
 Nation
 Team Age  Result  IRM Points
3 7 TSISHKOU Raman
 BLR
  27     80
22 10 SHEMETAU Mikhail
 BLR
  27     14

Men's Sprint

Rank BIB Rider
 Nation
 Team Age  Result  IRM Points
14 13 ZAITSAU Artsiom
 BLR
  26     32
15 14 NOVIK Uladzislau
 BLR
  26     29
24 15 HLOVA Aliaksandr
 BLR
  21     10

Men's Keirin

Rank BIB Rider
 Nation
 Team Age  Result  IRM Points
7 14 NOVIK Uladzislau
 BLR
  26     120
11 13 ZAITSAU Artsiom
 BLR
  26     82
20 97 VERAMCHUK Yauhen
 BLR
  26     36
32 15 HLOVA Aliaksandr
 BLR
  21     1

Men's Points Race

Rank BIB Rider
 Nation
 Team Age  Result  IRM Points
16 10 SHEMETAU Mikhail
 BLR
  27 2   26
26 7 TSISHKOU Raman
 BLR
  27     1

Men's Scratch

Rank BIB Rider
 Nation
 Team Age  Result  IRM Points
15 7 TSISHKOU Raman
 BLR
  27     29
16 10 SHEMETAU Mikhail
 BLR
  27     26

Men's Team Sprint

Rank BIB Rider
 Nation
 Team Age  Result  IRM Points
5 97 VERAMCHUK Yauhen  
 BLR
26     35
  15 HLOVA Aliaksandr  
 BLR
21     35
  13 ZAITSAU Artsiom  
 BLR
26     35

Men's Madison

Rank BIB Rider
 Nation
 Team Age  Result  IRM Points
2   TSISHKOU Raman  
 BLR
27 50   90
6   SHEMETAU Mikhail  
 BLR
27 15   65

Women's Elimination Race

Rank BIB Rider
 Nation
 Team Age  Result  IRM Points
14 158 ABRAMENKA Alina
 BLR
  21     32
18 159 KRASKO Anhelina
 BLR
  21     22
28 157 KIPTSIKAVA Nastassia
 BLR
  22     1

Women's Points Race

Rank BIB Rider
 Nation
 Team Age  Result  IRM Points
10 159 KRASKO Anhelina
 BLR
  21 4   45
15 158 ABRAMENKA Alina
 BLR
  21 2   29
27 157 KIPTSIKAVA Nastassia
 BLR
  22     1

Women's Scratch

Rank BIB Rider
 Nation
 Team Age  Result  IRM Points
8 159 KRASKO Anhelina
 BLR
  21     55
11 158 ABRAMENKA Alina
 BLR
  21     41
35 157 KIPTSIKAVA Nastassia
 BLR
  22     1

Women's Madison

Rank BIB Rider
 Nation
 Team Age  Result  IRM Points
6   KIPTSIKAVA Nastassia  
 BLR
22 7   65
    ABRAMENKA Alina  
 BLR
21 7   65